Prova-på-erbjudande icon-arrow-right

Minska riskerna i dina byggprojektpqi-full

PQi en
helhetslösning för kvalitetsmätning och förbättringsarbete

pqi-mätverktyg-projektledning-byggprojekt

Fånga upp och åtgärda risker tidigt i projekten med PQi

Det hjälper inte att du är duktig på att hantera risker – om du upptäcker dem för sent. PQi är en automatiserad tjänst för att identifiera risk tidigt i ditt projekt. Dessutom får du underlag för att vidta rätt åtgärder. På så sätt ökar dina möjligheter att leverera rätt kvalitet, i tid och inom budget. 

PQi står för Project Quality Index. Det är en ny standard, utvecklad tillsammans med Byggherrarna och forskare vid Luleå Tekniska universitet för att mäta kvaliteten i byggprojekt, jämföra med branschen och identifiera prioriterade förbättringsområden. 


Läs mer om tjänsten

PQi-tjänsten + Konsulttjänster = En helhetslösning

Vi har gjort det lätt att använda PQi. En kompetent och engagerad support hjälper dig igång och finns tillhands närhelst du har frågor.

Vi erbjuder även kvalificerat konsultstöd gällande mätning och förbättringsarbete när behov uppstår.  

Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av dina kvalitetsmätningar.

/
/

”Det är inte hållbart att så stor del av dagens bygginvesteringar försvinner i svinn och felkostnader.

Byggherrarna samordnar därför utvecklingen av en ny branschstandard för att mäta och kvalitetssäkra byggprojekt. Syftet är att ge byggbranschens alla parter en gemensam plattform för benchmarking och förbättring.”

”Intresset för förbättring och utveckling ökar i byggbranschen. Fortfarande finns dock stora utvecklingsbehov.

LTU har varit med och utvecklat Binosights nya mätmodell. Om branschens aktörer mäter sina projekt kommer det att ge oss ett unikt underlag för forskning och branschutveckling.”

Tommy Lenberg

vd, Byggherrarna Sverige

Per Erik Eriksson

professor Luleå tekniska universitet, gästprofessor KTH

Röster om PQi

”Mätning av våra projekt är helt fundamentalt för att vi ska lyckas”

”Kvalitetsmätning är ett väldigt bra verktyg för att involvera en bredare grupp”

”PQi är effektivt och vetenskapligt förankrat”

”Mätning av våra projekt är helt fundamentalt för att vi ska lyckas”

- Med PQi har vi fått ett klockrent verktyg för att upptäcka och hantera risker i projekten. När vi gör kontinuerliga mätningar får vi information som vi inte kom åt tidigare. Från snickaren, från elektrikern och andra som kan se vad som är en risk i dennes värld. Vi får nu ett bredare underlag än vi hade tidigare. Så nu jobbar vi med att etablera olika arbetssätt kring mätningarna och att fortsatt involvera intressenterna i processerna. –  Anna Rhodin, medgrundare ByggDialog AB och Michael Sundhäll, vd ByggDialog AB.

Till artikeln

”Kvalitetsmätning är ett väldigt bra verktyg för att involvera en bredare grupp”

- Med hjälp av kvalitetsmätning kunde vi tidigt följa upp de mjuka värdena i projektet. Vi såg i mätresultaten att vissa inte kände sig helt inkluderade. Då kunde vi sätta in åtgärder och vända trenden. Att alla fick medverka i mätningarna skapade också i sig involvering och engagemang som hjälpt oss att hålla en hög projektkvalitet. Det blir också mycket lättare att målstyra när man får mätresultaten svart på vitt. Kvalitetsmätning är ett väldigt bra verktyg för att involvera en bredare grupp, fånga upp avvikelser och åtgärda. –  Filip Lindström, projektledare på Trafikverket

Till artikeln 

”PQi är effektivt och vetenskapligt förankrat”

- Vi, entreprenörer och beställare, behöver tillsammans förbättra projektkvaliteten, det vill säga kvaliteten på hur våra projekt planeras, handlas upp och genomförs. Här ser vi PQi som ett bra verktyg för att åskådliggöra styrkor och svagheter. Det kan hjälpa människor att fokusera på rätt saker, reflektera och lära. – Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen 

- Med PQi har vi fått ett effektivt och vetenskapligt förankrat sätt att mäta projektkvaliteten. Dessa nyckeltal borde vara en stående punkt på varje ledningsgruppsagenda, oavsett om man är byggherre eller entreprenör. Ledningarna behöver engagera sig. Det finns stora pengar att tjäna på att förbättra projektkvaliteten.  –  Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna

Till artikeln

Projektets förmåga att leverera kravställd kvalitet i tid och inom budget…

Tid Kostnad Innehåll
bim-egenkontroll-arbetsmiljö-projektledning-sustainability

…är ett resultat av hur det som ligger under ytan fungerar…

…är ett resultat av hur det som ligger under ytan fungerar…

 • Arbetssätt & metoder
 • Kommunikation
 • Upphandling
 • Kravställning
 • Samverkan
 • Planering
 • Kontroll & uppföljning
 • Ordning & reda
 • Trivsel
 • Anpassningsförmåga & flexibilitet
 • Arbetsklimat
 • Kundfokus
 • Förbättringsarbete
iceberg-middle

…med PQi blir det som ligger under ytan mätbart.

Genom PQi-enkäten får alla projektdeltagare besvara frågor om projektets arbetssätt och processer. Den unika insikten om hur projektet mår är det underlag du som projektledare eller projektchef behöver för att säkerställa god projektkvalitet. 

Din förmåga att i varje projekt leverera rätt produkt, i tid och inom budget beror på hur projektets processer och arbetssätt fungerar. Dessa drivkrafter sammanfattar vi i begreppet projektkvalitet.
Resultatet blir en uppsättning nyckeltal som kan lyfta din standard till en ny nivå.

Best practice

Projektkvaliteten motsvarar Best Practice för branchen!

Detta är PQi

PQi – Project Quality Index – är en enkätbaserad digital tjänst för att mäta projektkvalitet i byggprojekt. Den ger dig stöd för att identifiera risker, driva förbättringsarbete och dokumentera erfarenheter och lärdomar i dina projekt.

Varje projekt du mäter sammanfattas i en PQi Kvalitetsrapport. Dessutom bidrar mätningen till din dashboard för hela projektportföljen.

Detta ingår bland annat i tjänsten:

 • Personlig support
 • Automatiserad datainsamling
 • Standardiserad PQi-enkät på 14 språk
 • Automatisk rapportgenerering
 • Automatisk riskidentifiering
 • Jämförelse med Best Practice för branschen

Få fördjupade insikter.

Om du vill fördjupa dina insikter i ditt projekts styrkor och riskområden finns Kvalitetsrapporten bara ett knapptryck bort. Målet är att du ska få fördjupad insikt i alla dina projekt.

Nyfiken?

Vill du veta mer eller börja mäta direkt?
Boka ett förutsättningslöst webbmöte.

Nyheter